Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

August 04 2017

difficultMind
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
difficultMind
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viaTalkAboutMe TalkAboutMe
difficultMind
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaTalkAboutMe TalkAboutMe
difficultMind
7996 cea7
Reposted from100p 100p viaTalkAboutMe TalkAboutMe
difficultMind
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic
difficultMind

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic

August 02 2017

difficultMind
5567 274d
<3
difficultMind
difficultMind
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
difficultMind
9745 5548
Reposted fromrisky risky viadancingwithaghost dancingwithaghost
difficultMind
6923 d2cb

August 01 2017

difficultMind
3241 46f9
Reposted fromimyours imyours viaminimalizm minimalizm
difficultMind
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś "równie dobrego" albo czegoś "lepszego". Po prostu nie można.
— Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted fromunr-eal unr-eal viaminimalizm minimalizm
difficultMind
2132 a413
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaminimalizm minimalizm
8177 0c8d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaminimalizm minimalizm
difficultMind
4431 73b1
Reposted fromboskipiotr boskipiotr viaminimalizm minimalizm
difficultMind
5811 1160
9216 6459 500
Reposted fromerial erial viaminimalizm minimalizm
difficultMind
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz
— Piotr Adamczyk
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl