Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

difficultMind
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viajethra jethra
difficultMind
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viajethra jethra
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viajethra jethra
difficultMind
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viajethra jethra
1726 fea7 500

August 26 2017

difficultMind
1005 1b78
difficultMind
TYMCZASOWO 
N I E
ISTNIEJĘ
difficultMind
You died in my arms. You freakin 'died and then you left instructions that I was not allowed to save your life. You want to know what I'm scared of? I'm scared of everything! I'm scared to move! I'm scared to breathe! I'm scared to touch you! I can not lose you. I will not survive. And that's your fault. You made me love you, you made me let you in, and then you freakin 'die in my arms!

August 25 2017

5095 5af4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajethra jethra
difficultMind

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viajethra jethra
difficultMind
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viajethra jethra
difficultMind
4402 a658
Reposted fromunr-eal unr-eal viajethra jethra
difficultMind
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viajethra jethra
difficultMind
3942 4608 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
difficultMind
1590 5a0e
difficultMind
difficultMind
 Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru. 
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromlovvie lovvie
difficultMind
0435 3fc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
difficultMind
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
difficultMind
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viasparkle-of-hope sparkle-of-hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl